Transparència

En compliment de la Llei 21/2014 de la Generalitat de Catalunya, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública i del projecte d'Ordre de data 17 de juliol de 2017, pel qual s'estableix el nivell de subjecció de les fundacions i les associacions [...]

ACULL, atenció directa al maltractament infantil

Necessiteu ajuda? Sabeu d’algú que la pot necessitar? Nosaltres oferim: Assessorament i atenció (contenció, acompanyament, derivació) de demandes individuals relacionades amb fets reals o sospitats de maltractament infantil, propi o de tercers, actual o passat, a qualsevol àmbit. Assessorament, orientació i/o derivació a professionals i famílies que tenen al seu càrrec infants o adolescents en [...]

Services Portfolio

  Una part central de la nostra feina és la prevenció, a partir de la sensibilització dels professionals, families, of these children and young people, public authorities and society in general on the need to ensure the effective respect of the rights of children and adolescents.   QUÈ OFERIM? TALLERS [...]