Protocol de prevenció d’abusos sexuals i altres maltractaments en l’àmbit de l’educació en el lleure

Benvolguts i benvolgudes, Amb l’objectiu de la prevenció d’abusos sexuals i altres maltractaments, en l’àmbit de l’educació en el lleure a Catalunya, es veu la necessitat de tenir mecanismes que garanteixin la protecció als infants, adolescents i persones joves participants en totes les activitats emmarcades en l’educació en el lleure. Per aquest motiu, us presentem la […]

Más información para vuestro interés

Bienvenidos y bienvenidas, Ante la crisis del COVID-19, ACIM ha recolectado información que pensamos que os puedan ser de interes: Consejos para afrontar el cocnfinamiento con hijos/as adolescentes Consells pràctics per a joves durant el confinament  

Informació pel vostre interès

Benvolguts i benvolgudes, Davant la crisis del COVID-19, ACIM ha fet un recull de informacions que pensem poden ser del vostre interès: GENCAT Consells a tenir en compte https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/gestio-de-les-emocions/consells-per-als-infants/ SINDIC DE GREUXES El Síndic demana que es consideri l’interès primordial dels infants i adolescents en totes les mesures preses per gestionar la crisi sanitària de […]

CatalanEnglishSpanish