Comunicació: Desmuntem l’adultocentrisme, per una ciutat de drets!

Benvolgudes i benvolguts,

Des d’ACIM ens fa molta il·lusió presentar-vos l’acció comunicativa Desmuntem l’adultocentrisme, per una ciutat de drets!

Aquest 2022, des del Consell de la Joventut de Barcelona s’ha impulsat i creat el Grup Motor Intergeneracional per fer  front a l’Adultocentrisme, format per:

– El Consell Assessor de la Gent Gran
– Amics de la Gent Gran
– Dept. de Promoció a la Infància de l’Ajuntament de Barcelona
– Dept. de Drets de Ciutadania de l’Ajuntament de Barcelona
– El Consell de la Joventut de Barcelona

El grup motor té l’objectiu de fer xarxa i compartir de quina manera travessa l’eix de l’edat a la infància, la joventut i la gent gran, així com promoure un posicionament compartit envers l’adultocentrisme.

Un dels resultats més tangibles de les diferents trobades del grup motor, és aquest material que pretén denunciar i  visibilitzar les actituds adultocèntriques arrelades a la nostra societat.

Us convidem a donar-hi un cop d’ull, així com compartir la publicació i fer-la extensa a aquelles persones, entitats o  col·lectius que considereu oportunes. Perquè l’adultocentrisme és cosa de totes!

El 2023 continuarem fent feina per sensibilitzar, denunciar i fer incidència entorn l’adultocentrisme a través del grup  motor, i estem obertes a ampliar-lo amb altres agents o entitats relacionades amb la infància, la joventut i la gent gran, així que si teniu ganes de participar-hi, només cal que ens ho feu saber.

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

Moltes gràcies per fer difusió de la campanya!

Post Author: ACIM