Drets en acció

En coincidència amb el 25è aniversari de la Convenció sobre els Drets de l’Infant (Nacions Unides, 20 de novembre de 1989), a partir de l’any 2014, a l’ACIM vam posar en marxa el Programa DRETS EN ACCIÓ, com a estratègia integral de realització de l’objectiu de difusió i promoció dels Drets dels Infants i Adolescents, i de promoció del bon tracte.

Els objectius del Programa DRETS EN ACCIÓ són:

Facilitar el coneixement i l’accés real i efectiu dels infants i adolescents als seus drets.

Afavorir i promoure una presa de consciència general sobre aquests drets i sobre la coresponsabilitat ciutadana en la seva defensa.

– Fer prevenció genèrica de qualsevol tipus de maltractament.

Sensibilitzar sobre les dimensions de la vulnerabilitat dels infants i adolescents i sobre la necessitat    d’afavorir la seva protecció i desenvolupament personal.

Promoure bones pràctiques educatives.

 

Les activitats inclouen

• Tallers als centres educatius, per a infants, joves i professorat.

• Conferències i fòrums en col·laboració amb altres entitats del món associatiu (pares i mares, veïns, dones, tercera edat).

• Seminaris formatius per a professionals.

 

Qui pot beneficiar-se’n?

• Centres educatius, entitats i associacions diverses que treballen amb infància i adolescència.

• Pares, mares, educadors/es i/o referents.

• Professorat i professionals de l’àmbit de la infància i l’adolescència.

• Entitats del món associatiu en general (lleure, veïns, dones, gent gran).

 

 

Aquest programa inclou la Campanya Un de cada Cinc, impulsada des del Consell d’Europa, amb qui hem assumit un compromís de partenariat per portar-la a terme al llarg de país. L’eix de la campanya és sensibilitzar la població en general sobre el fet, evidenciat per les estadístiques, que el 20% de nens i nenes ha estat o corre el risc de ser víctima d’algun tipus de violència sexual.

A Un de cada Cinc hi trobareu informació sobre les ponències, presentacions, i accions diverses de la Campanya arreu del territori català.

 

El Grup de Treball interdisciplinari com a Metodologia

Davant els reptes que planteja la defensa dels Drets de la Infància i Adolescència, l’ACIM coordina grups integrats per professionals de diferents àmbits i serveis, tant públics com privats, amb la finalitat d’abordar conjuntament els diferents temes, tot promovent espais d’estudi, debat, elaboració de noves i adequades eines d’actuació, i disseny d’estratègies de sensibilització.

 

 

GT sobre Vulneració dels drets dels Infants en les ruptures conflictives de parella

Iniciat al desembre de 2013, en l’enteniment que la instrumentalització dels fills i filles en el marc de les ruptures conflictives de parella és un tipus de maltractament infantil que per les seves particularitats mereix especial atenció i, sobretot, noves estratègies de prevenció i sensibilització, tant a nivell de la ciutadania en general com dels professionals implicats.

  • Etapa d’Elaboració / Objectius (desembre 2013/gener 2015)

Durant la primera etapa, de conformació del grup i d’elaboració dels documents de treball, entre desembre de 2013 i gener 2015, es van dur a terme vuit reunions interprofessionals al llarg de les quals i a partir de la reflexió conjunta, es van elaborar diferents documents de treball (quadres de relació d’àmbits i serveis implicats; de relació en funció de la prevenció, detecció i intervenció en cada cas; dels serveis, el seu funcionament i les relacions/derivacions entre ells; d’indicadors de risc específics i de factors de protecció; etc.).

A més de la manca d’informació estadística sobre aquests tipus de situacions, es va constatar un insuficient coneixement mutu entre els serveis i professionals actuants, del qual deriva forçosament una coordinació deficient entre ells, que al seu torn repercuteix en respostes no sempre adequades a les situacions de conflicte i a les seves conseqüències en el desenvolupament personal dels infants i adolescents implicats.

Així doncs, els objectius que es va marcar el grup van quedar definits en:

Conèixer els diferents serveis, públics i privats, i professionals autònoms que actuen en situacions de conflictes de parella, tant amb els progenitors com amb els fills/es, i conèixer com aquests serveis i professionals interactuen entre ells: coordinacions, derivacions, i informació que tenen uns dels altres.

Identificar els indicadors de risc i factors de protecció d’aquest tipus específic de maltractament infantil, i la seva percepció en els diferents àmbits (salut, jurídic, serveis socials i ensenyament).

Identificar i proposar estratègies per a la sensibilització i prevenció, adreçades tant a professionals com a la població en general.

Vegeu aquí els membres del Grup

  • Etapa de Presentació Pública del Grup de Treball (febrer/desembre 2015)

Un cop acabada la fase d’elaboració de documents i definició d’objectius, es va iniciar l’etapa de presentacions del Grup. En aquest sentit, es va voler aprofitar l’ocasió no només per donar a conèixer la feina feta, sinó també per promoure la reflexió compartida sobre tots els aspectes que ofereix la qüestió en estudi, i alhora recollir els punts de vista dels diferents àmbits professionals cridats a intervenir.

Per tal d’arribar al major i més divers nombre de professionals, aquestes trobades es van dur a terme a diferents punts del país: ciutat de Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona.

L’assistència global a aquestes sessions va ser de 250 persones (84 a Barcelona, 61 a Girona, 60 a Tarragona i 45 a Lleida). Vegeu aquí la ressenya de les presentacions 2015.

Del Grup de Treball en van sorgir aquestes conclusions, que foren presentades a la Ciutat de la Justícia el desembre de 2015.

Finalment, l’abril de 2016 es va aprovar el document final, que podeu consultar aquí.

es van impartir en

Durant l’any 2017, es van dur a terme Sessions Formatives per a Professionals, que es van impartir en diferents poblacions repartides per tot el territori català:

Vilafranca del Penedès, el 20 de gener. Vegeu el programa

Badalona, el 24 de gener. Vegeu el programa

Barcelona, el 30 de gener. Vegeu el programa

Mataró, el 31 de gener. Vegeu el programa

Lleida, el 2 de febrer. Vegeu el programa

Girona, el 9 de febrer. Vegeu el programa

Tarragona, el 13 de febrer. Vegeu el programa

La Seu d’Urgell, el 21 de febrer. Vegeu el programa

Barcelona – Universitat de Barcelona, el 7 de març.

Balaguer, el 7 de març. Vegeu el programa

Barcelona – Seu de l’ACIM, el 9 de març. Vegeu el programa

Vielha, el 4 d’abril. Vegeu el programa

I finalment, Tortosa, el 25 d’abril. Vegeu el programa

 

El resultat d’aquest treball s’ha materialitzat en un Document de conclusions amb el seu Resum executiu i una Guia Pràctica adreçada als pares i mares, fills i filles i professionals.

 

Si teniu interès en aquest tema, podeu aprofundir-hi amb aquests materials

Vitoria-Gasteiz – Guía para padres y madres en situación de separación o divorcio

Algeciras – Campaña Aprende a separarte

Andalucía – Protocolo Padres Separados, Educación

Consell d’Europa – Recomanació Parentalitat positiva 2006

EATAF Díptic Pares, jo no em separo

Juzgados Familia Málaga – Decálogo del buen divorcio

 

GT sobre Violències visibles i invisibles a l’àmbit escolar

Una part important de la tasca duta a terme per l’Associació Catalana per la Infància Maltractada -ACIM- es desenvolupa a diferents centres educatius, escoles i instituts que demanen alguns dels tallers mitjançant els quals executem els programes Drets en Acció i Obre bé el Ulls. D’aquesta manera, arribem a infants de primària i joves de secundària, les seves famílies i professorat amb el nostre missatge de sensibilització i difusió dels Drets dels Infants, i de prevenció de tipus específics de maltractament infantil, com ara els associats al mal ús de la tecnologies de la informació i la comunicació.

Des del lloc que ens permet la impartició dels esmentats tallers i xerrades, així com el desenvolupament del programa Acull, més l’experiència personal i professional dels membres de l’entitat, sovint prenem contacte amb situacions de conflicte, de diferents nivells de conflictivitat però sempre vinculades a formes violentes de relacionar-se, o, dit d’una altra manera, a les diverses expressions que pot assumir la violència en les relacions que es donen a l’àmbit escolar, ja siguin entre iguals, amb la participació d’adults i fins i tot des de les institucions i/o administracions.

Com a entitat que des de l’any 1988, i des del prisma de diferents disciplines, treballa en defensa dels drets dels infants i adolescents, combat activament el maltrac­tament i promou el bon tracte, volem reflexionar sobre la millor funció que podem assumir davant d’aquesta realitat.

Des d’aquest punt de partida, amb esperit col·laboratiu i apostant com sempre pel treball en xarxa, el 13 d’abril de 2016 va començar el Grup de Treball de Violències visibles i invisibles a l’àmbit escolar, amb l’objectiu de reflexionar, elaborar propostes i estratègies d’actuació, recollir i difondre bones pràctiques.

El Grup de Treball, conformat per 29 professionals de diferents àmbits relacionats amb la infància i l’adolescència (i majoritàriament del món escolar), ha desenvolupat un seguit de sessions de treball amb periodicitat mensual. I actualment es troba en plena etapa de reflexió i d’intercanvi d’experiències.

 

Per a més informació d’aquestes activitats, escriu-nos a  acim@acim.cat.