Missió i objectius

A l’ACIM treballem amb els següents propòsits fonamentals:

 • Vetllar pels drets dels infants i adolescents.
 • Promoure el bon tracte vers els infants i entre ells, de pares, professionals i ciutadania en general.
 • Combatre activament qualsevol tipus de maltractament infantil.

Els nostres objectius són:

 • Suscitar, promoure i coordinar estudis i investigacions sobre la infància maltractada o en situacions de risc.
 • Intercanviar i promoure bones pràctiques i experiències mitjançant el diàleg amb institucions i organitzacions per a la prevenció del maltractament infantil.
 • Esdevenir un espai que faciliti la confrontació d’idees, experiències i coneixements, des de l’òptica de cada disciplina.
 • Fer propostes de formació adreçades a totes les persones interessades i vinculades al món de la Infància i Adolescència.
 • Recopilar tota mena de documentació, bibliografia i dades sobre la incidència dels maltractaments.
 • Participar en campanyes de sensibilització sobre la realitat dels maltractaments als infants adreçades a la societat, ciutadans i polítics.
 • Donar suport i oferir col·laboració als diferents professionals del món de la infància que es troben davant de situacions de maltractaments.
 • Promocionar i coordinar esforços encaminats a la defensa de la infància i en el desenvolupament de polítiques i recursos que promoguin el bon tracte.
 • Denunciar públicament les situacions inadmissibles per als nens, nenes i adolescents.
 • Desenvolupar programesserveis i activitats d’intervenció directa en benefici de la infància maltractada i de les seves famílies.
 • Realitzar programes, serveis i activitats de cooperació internacional relacionats amb la infància.

Coneixeu la Convenció sobre els Drets de l’Infant?

https://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/recursos/CDN_CAT_2013_CDN.PDF