Nota de la Asociación Catalana por la Infancia Maltratada ACIM

Darrerament hem vist que la maldat existeix i que s’exerceix amb independència del gènere. Maldat que porta a una violència extrema i cruel contra els més febles, els infants. Ens resulta molt difícil comprendre que fets com els viscuts recentment amb les nenes de Tenerife o la nena de Sant Joan Despí siguin una trista realitat.  I més encara quan els autors són les persones que han d’estimar-les i protegir-les. El malestar i patiment produït  pel fet de ser abandonat per la parella no és una excusa per exercir la violència contra els fills per fer mal a l’altre/a, sinó més aviat un agreujant.  Des de l’Associació Catalana per la Infància Maltractada ACIM volem fer arribar la nostra solidaritat a la mare de les nenes de Tenerife i al pare de la nena de Sant Joan Despí, i manifestar el nostre rebuig més clar a aquestes situacions.

Que el nostre silenci no ens faci còmplices d’una societat malalta que no  posa com a prioritari l’interès superior del menor.


Últimamente hemos visto que la maldad existe y que se ejerce con independencia del género.  Maldad que lleva a una violencia extrema y cruel contra los más débiles, los niños.  Nos resulta muy difícil comprender que hechos como los vividos recientemente con las niñas de Tenerife o la niña de San Juan Despí sean una triste realidad.  Y más aún cuando los autores son las personas que han de amarlas y protegerlas.  El malestar y sufrimiento producido por el hecho de ser abandonado por la pareja no es una excusa para ejercer la violencia contra los hijos para hacer daño al otro / a, sino más bien un agravante.  Desde la Asociación Catalana para la Infancia Maltratada ACIM queremos hacer llegar nuestra solidaridad a la madre de las niñas de Tenerife y al padre de la niña de Sant Joan Despí, y manifestar nuestro rechazo más claro a estas situaciones.

 Qué nuestro silencio no nos haga cómplices de una sociedad enferma que no pone como prioritario el interés superior del menor.

Post Author: ACIM