En compliment de la Llei 19/2014 de la Generalitat de Catalunya, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, consulta des d’aquí la informació de l’entitat.

 

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL

Missió

Estatuts

Activitats

Composició dels òrgans de govern

 

INFORMACIÓ ECONÒMICA, PRESSUPOSTÀRIA I PATRIMONIAL

Memòries econòmiques

 

In compliance with Law 19/2014 of the Generalitat de Catalunya, of transparency, access to public information and good government, consult from here the information of the association.

Mission

Activities


Composition of governing bodies