Transparència

En compliment de la Llei 21/2014 de la Generalitat de Catalunya, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública i del projecte d'Ordre de data 17 de juliol de 2017, pel qual s'estableix el nivell de subjecció de les fundacions i les associacions [...]

ACULL, atenció directa al maltractament infantil

Necessiteu ajuda? Sabeu d’algú que la pot necessitar? Nosaltres oferim: Assessorament i atenció (contenció, acompanyament, derivació) de demandes individuals relacionades amb fets reals o sospitats de maltractament infantil, propi o de tercers, actual o passat, a qualsevol àmbit. Assessorament, orientació i/o derivació a professionals i famílies que tenen al seu càrrec infants o adolescents en [...]

Cartera de Servicios

  Una part central de la nostra feina és la prevenció, a partir de la sensibilització dels professionals, de las familias, los mismos niños y jóvenes, de las autoridades públicas y de la sociedad en general sobre la necesidad de velar por el respeto efectivo de los derechos de la infancia y la adolescencia.   QUÈ OFERIM? TALLERS [...]