About

A l’ACIM treballem amb els següents propòsits fonamentals:

 

 • – Vetllar pels drets dels infants i adolescents.
 • – Promoure el bon tracte vers els infants i entre ells, de pares, professionals i ciutadania en general.
 • – Combatre activament qualsevol tipus de maltractament infantil.

 

 • Els nostres objectius són:
 • – Suscitar, promoure i coordinar estudis i investigacions sobre la infància maltractada o en situacions de risc.
 • Intercanviar i promoure bones pràctiques i experiències mitjançant el diàleg amb institucions i organitzacions per a la prevenció del maltractament infantil.
 • – Esdevenir un espai que faciliti la confrontació d’idees, experiències i coneixements, des de l’òptica de cada disciplina.
 • – Fer propostes de formació adreçades a totes les persones interessades i vinculades al món de la Infància i Adolescència.
 • – Recopilar tota mena de documentació, bibliografia i dades sobre la incidència dels maltractaments.
 • – Participar en campanyes de sensibilització sobre la realitat dels maltractaments als infants adreçades a la societat, ciutadans i polítics.
 • – Donar suport i oferir col·laboració als diferents professionals del món de la infància que es troben davant de situacions de maltractaments.
 • – Promocionar i coordinar esforços encaminats a la defensa de la infància i en el desenvolupament de polítiques i recursos que promoguin el bon tracte.
 • Denunciar públicament les situacions inadmissibles per als nens, nenes i adolescents.
 • -Desenvolupar programes, serveis i activitats d’intervenció directa en benefici de la infància maltractada i de les seves famílies.

– Realitzar programes, serveis i activitats de cooperació internacional relacionats amb la infància.