Carta de la Presidenta

Carta de la Presidenta

Benvolgudes sòcies, Benvolguts socis

Com veureu en la present Memòria d’Activitats, durant l’any 2014 hem seguit endavant amb la promoció dels Drets dels Infants, i hem posat en marxa un nou programa amb la finalitat de sensibilitzar la ciutadania sobre la seva coresponsabilitat per fer efectius els drets dels infants, cadascú des de el seu lloc i la seva funció.

També hem continuat amb les reunions del Grup de Treball interdisciplinari sobre Vulneració dels Drets dels Infants en les ruptures conflictives de parella, integrat per professionals de diversos àm- bits, i gràcies a l’assistència constant i el compromís de tothom hem pogut avançar significativament.

Així mateix mantenim el lideratge de les presentacions de la Campanya del Consell d’Europa Un de cada Cinc al territori català, així com de la realització de sessions formatives per a professionals vinculats a infància i adolescència, i continuem amb el servei d’atenció del programa Acull i l’arribada al món escolar a través del tallers del programa Obre bé el ulls.

De cara a establir un contacte cada cop més personal amb cadascun dels nostres sòcies i socis, us convidem i animem a fer-nos saber les necessitats, il·lusions i neguits que coneixeu al vostre entorn, i que podríem ajudar a resoldre des de la nostra entitat, així com qualsevol altra proposta de reflexió conjunta.

Junts en el compromís de fer realitat els drets dels infants, rebeu una cordial salutació en nom propi i de la junta directiva,

Maria-Eulàlia Palau del Pulgar
Presidenta de l´Associació Catalana per la Infància Maltractada
presidencia@acim.cat