ACULL, atenció directa al maltractament infantil

[vc_column_text][tp lang=”ca” only=”yes”]

Necessiteu ajuda? Sabeu d’algú que la pot necessitar?

Nosaltres oferim:

Assessorament i atenció

(contenció, acompanyament, derivació) de demandes individuals relacionades amb fets reals o sospitats de maltractament infantil, propi o de tercers, actual o passat, a qualsevol àmbit.

Assessorament, orientació i/o derivació

a professionals i famílies que tenen al seu càrrec infants o adolescents en situació de risc o de maltractament.

Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres al

93 511 44 16 /660 139 467

(de dilluns a divendres de 08:30 a 15:00 hores).

 

En cas d’urgència recordeu que la
Generalitat de Catalunya
disposa del Servei Infància Respon
al telèfon d’atenció 24 hores 116 111

[/tp]

[tp lang=”es” only=”yes”]

¿Necesitáis ayuda? ¿Sabéis de alguien que la puede necesitar?

Nosotros ofrecemos:

Orientación y atención

(contención, acompañamiento, derivación) de demandas individuales relacionadas con hechos reales o sospechados de maltrato infantil, propio o de terceros, actual o pasado, en cualquier ámbito.

Asesoramiento, orientación y/o derivación

a profesionales y familias que tienen a su cargo niños o adolescentes en situación de riesgo o de maltrato.

Podéis poneros en contacto con nosotros en el

93 511 44 16 / 660 139 467

(de lunes a viernes de 08:30 a 15:00 horas).

 

En caso de urgencia recuerde que la
Generalitat de Catalunya
dispone del Servicio Infància Respon
al teléfono de atención 24 hores 116 111

 

[/tp]

[tp lang=”en” only=”yes”]

Do you need help? Do you know someone who may need it?

We offer:

Orientation and attention

(advisement, support, referral) of individual requests related to real or suspected situations of child abuse (suffered by the person itself or suffered by others), current or past, in any sphere.

Advice, guidance/support and / or referral

to professionals and families who are in charge of children or adolescents in a situation of abuse or at risk.

You can contact us at the following phone number:

93 511 44 16660 139 467

(Monday to Friday, from 8:30 to 15:00 hours)

 

In case of emergency, remember that
Government of Catalonia
at your disposal through the
Infància Respon Service
To contact this service you can call
at the following 24/7 helpline:
116 111

[/tp][/vc_column_text]

Post Author: ACIM