Cartera de Serveis

 

Una part central de la nostra feina és la prevenció, a partir de la sensibilització dels professionals, de les famílies, dels mateixos infants i joves, de les autoritats públiques i de la societat en general sobre la necessitat de vetllar pel respecte efectiu dels drets de la infància i l’adolescència.

 

QUÈ OFERIM?

TALLERS SESSIONS FORMATIVES GRUPS DE TREBALL SERVEI ACULL

Atenció directa

TALLERS

Amb l’objectiu d’obrir espais de reflexió i generació de consciència envers la protecció dels drets fonamentals dels nostres infants i adolescents, duem a terme tallers adreçats a:

o Infants i adolescents.

o Pares mares i cuidadors.

o Professorat i altres professionals vinculats.

o Entitats del món associatiu (pares i mares, veïns, dones, lleure, etc.).

Els tallers es desenvolupen preferentment en dues sessions, una inicial amb contingut bàsic relacionat amb els Drets de la Infància i l’Adolescència, i una segona part més específica el contingut de la qual es decideix a demanda de l’usuari i en funció de les necessitats, interessos o inquietuds del grup destinatari, com ara:

~ Violència entre iguals.

~ Masclisme adolescent i relacions abusives.

~ Riscos associats als usos inadequats de les TIC.

~ Promoció del bon tracte i parentalitat positiva.

~ Drets del fills i filles davant la ruptura conflictiva de parella dels pares.

Més altres temes relacionats amb els objectius i missió de l’associació i que pugui resultar d’interès per al grup que s’adreça l’activitat.

SESSIONS FORMATIVES

Amb l’objectiu de que tothom tingui les eines bàsiques necessàries per identificar i prevenir situacions de maltractament infantil, i alhora esdevingui agent de promoció del bon tracte, ens adrecem a:

  • Professionals d’àmbits vinculats amb la infància,
  • Empreses que volen enriquir la formació dels seus treballadors i treballadores, dins del marc de la Responsabilitat Social Corporativa.

Previstes amb un mínim d’una sessió de dues hores per a un grup de 25 persones màxim, hi abordem els següent temes:

~ Turisme responsable i prevenció de l’explotació sexual infantil des del sector privat.

~ Abús Sexual Infantil i altres tipus de Maltractaments; detecció i actuació.

~ Identificació i prevenció de l’assetjament escolar.

~ Ús segur de les TIC, identificació i prevenció de pràctiques inadequades.

~ Fills i filles davant la ruptura conflictiva de parella dels pares; com minimitzar el patiment i fomentar el bon tracte.

L’associació lliura certificats individuals d’assistència així com un reconeixement institucional d’Empresa Sensibilitzada amb la Infància.

GRUPS DE TREBALL

Inspirats per la convicció de que la prevenció i abordatge del maltractament infantil, així com la promoció del bon tracte, han de ser tasques conjuntes, a l’ACIM coordinem espais interdisciplinaris d’estudi i reflexió sobre temes d’especial interès des de la nostra pràctica diària.

~ Grup de Treball sobre Vulneració dels Drets dels Infants en les ruptures conflictives de parella.

~ Grup de Treball sobre Violències visibles i invisibles a l’escola.

Servei ACULL

Amb l’objectiu de donar resposta a situacions de maltractament infantil (actuals o passades, verificades o sospitades), atenem, acollim, assessorem i acompanyem als particulars que ho necessitin, així com als professionals que en la seva pràctica es trobin amb una situació de maltractament. Es tracta d’un servei gratuït sense requisits específics d’admissió.

Dintre del mateix servei, estem organitzant un Grup d’Ajuda Mútua adreçat a adults que hagin patit algun tipus d’abús o maltractament durant la seva infantesa i està obert a qualsevol persona interessada.