Grup de Treball sobre vulneració dels drets dels Infants en les ruptures conflictives de parella

Grup de Treball sobre vulneració dels drets dels Infants en les ruptures conflictives de parella

A través del Programa Acull l’ACIM rep un nombre creixent de consultes sobre suposats maltractaments infantils, en les quals els pares o mares en processos de separació de parella (separació actual o situacions conflictives post separació de llarga durada), s’acosten al servei demanant ajuda o assessorament per resoldre situacions de maltractament dels seus fills, que s’acaben revelant més relacionades amb el seu propi conflicte amb l’ex parella que no pas amb la millor atenció dels infants i adolescents implicats.

En poques paraules: una instrumentalització dels fills i filles per part dels progenitors en conflicte, amb efectes negatius, i fins i tot devastadors, en el seu creixement i desenvolupament biopsicosocial.

Confirmat que el mateix fenomen era percebut amb igual neguit per part de nombrosos serveis i professionals relacionats amb la infància i l’adolescència, al desembre de 2013 l’ACIM va convocar i començar a coordinar un Grup de Treball interdisciplinari que va comptar amb la participació de més de vint professionals de diferents serveis i àmbits relacionats amb infància (dret, salut, serveis socials, escola) (Annex I. Relació d’assistents), constituint un espai no només de trobada i reflexió, sinó també de coneixement i reconeixement dels altres amb un punt de partida comú:

La instrumentalització dels fills i filles en el marc de ruptures conflictives de parella és un tipus de maltractament infantil que per les seves particularitats mereix especial atenció i, sobretot, noves estratègies de prevenció i sensibilització, tant a nivell de ciutadania en general com dels professionals implicats.
Durant l’any 2014 es van mantenir diverses reunions amb periodicitat bimestral, en les quals es van elaborar els documents de treball sobre temes considerats claus: composició i interrelació de la xarxa de professionals i serveis, indicadors de risc i factors de protecció, cas prototípic, entre d’altres.

Un cop feta aquesta feina, al llarg de l’any 2015 es va dur a terme l’etapa de presentació del grup, mitjançant sessions de treball interprofessionals realitzades en les ciutats de Barcelona (25.02), Lleida (29.10), Tarragona (24.11) i Girona (26.11), amb unes jornades finals adreçades a l’àmbit jurídic i judicial (Ciutat de la Justícia, 10 i 17.12) (GT-ACIM Vulneració D.I. en ruptures conflictives de parella).

Les jornades a la Ciutat de la Justícia van ser ocasió també per presentar el recull de conclusions i aportacions del grups de debat que van participar en les diferents presentacions (Conclusions GT ACIM 2015)

El repte, de cara a l’any 2016, és l’elaboració de materials d’estudi adreçats a professionals, i de sensibilització general, adreçats a tota la ciutadania.