Other campaigns

Sempre des de la perspectiva de protecció i difusió dels Drets dels Infants i Adolescents en tota la seva extensió, a l’ACIM participem en diferents campanyes i projectes de sensibilització i prevenció, de protecció contra l’Abús Sexual Infantil i qualsevol altre tipus de Maltractament Infantil. En els últims anys hem participat en les següents campanyes i projectes, alguns dels quals encara estan vigents:

    • Ibepis (link)
    • Leonardo Project (link)
    • ECPAT (link)

– Codi de Conducta (link)

– The Body Shop (link)