ECPAT

  • L'any 2004 vam liderar la campanya ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography and Taffiking of Children for Sexual Purposes / Eliminem la prostitució, la pornografia i el tràfic amb propòsits sexuals de nens/es i adolescents), una xarxa global que treballa contra l’explotació sexual infantil arreu del món. Està composta per diferents organitzacions i membres de diversos àmbits, que lluiten per a combatre el tràfic, l’explotació i la prostitució d’infants i adolescents.
  • Les seves actuacions van encaminades a la prevenció, la intervenció, la formació i la investigació envers la problemàtica, amb l’objectiu de garantir els drets fonamentals dels infants i joves i eliminar tot tipus de maltractament i explotació comercial sexual.
  • El mateix any 2004 es va posar en marxa el projecte El Codi de Conducta (The Code), com a part del programa marc d’ECPAT internacional (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes), actualment vigent, que va iniciar la seva activitat amb el propòsit de conscienciar i sensibilitzar les diferents empreses del sector turístic, tals com agències de viatges, operadors, línies aèries i companyies hoteleres, entre d’altres, envers la problemàtica de l’explotació sexual comercial d’infants i adolescents.
  • Actualment implica un compromís i una responsabilitat de tots i totes, responsabilitat que queda palès en la signatura de El Codi de Conducta, a través de la qual empreses i professionals actuen conjunta i activament en la lluita contra l’ESCIA (Explotació Sexual Comercial de la Infància i l‘Adolescència).
  • Al setembre de 2011 va tenir lloc, a Madrid, el I Congrés Internacional sobre Ètica i Turisme de la OIT. En aquell context, es va portar a terme la signatura d’un preacord amb algunes de les empreses del sector. Van signar 10 empreses, de les 19 que estaven en tràmits.

Més informació a: http://www.thecode.org/