Política de privadesa


AVIS LEGAL ALS USUARIS

PROTECCIÓ DE BASE DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

LLEGIU ATENTAMENT L’AVÍS LEGAL ABANS DE PROCEDIR A ENVIAR LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL SOL·LICITATS

ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA INFÀNCIA MALTRACTADA, amb domicili a la ciutat de Barcelona, codi postal 08020, Carrer de Pere Vergés, 1 Planta 10. Despatxos 2 i 3. Hotel d’Entitats de la Pau, amb el CIF número G-58711037, i inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya (en endavant, ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA INFÀNCIA MALTRACTADA), en compliment de les estipulacions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), l’informa que les dades que vostè facilita en el formulari “Subscriu-te”, i a “Àrea de Nens i Joves”, tots ells de la pàgina web www.amic.cat , s’inclouen en un fitxer de dades personals que ha estat degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades. Les dades aquí recollides seran tractades per ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA INFÀNCIA MALTRACTADA, amb la finalitat exclusiva de gestionar l’atenció a les consultes que els usuaris realitzen a través dels formularis “Subscriu-te”, i a “Àrea de Nens i Joves” i la seva participació , mitjançant la seva opinió, en la comunitat de ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA INFÀNCIA MALTRACTADA a través de Facebook i Twitter.

Els comentaris no seran publicats directament sinó que, amb caràcter previ, s’han de sotmetre a la revisió de ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA INFÀNCIA MALTRACTADA, podent ser descartats si contravenen els bons costums, són grollers o malintencionats o infringeixen drets de tercers. Sense perjudici d’això, ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA INFÀNCIA MALTRACTADA no serà responsable dels efectes que la publicació dels comentaris pugui causar als seus autors i/o a tercers.

Les consultes es limitaran a assumptes directament relacionats amb la pàgina web. Les consultes sobre aspectes confidencials o privats de ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA INFÀNCIA MALTRACTADA i/o dels seus empleats i/o autors representats, seran directament descartades i no ateses, així com també aquelles que siguin comentaris grollers o malintencionats i que no respectin els bons costums.

Les consultes realitzades a través de “Àrea de Nens i Joves”, es regiran per les següents condicions:

Les respostes a les consultes formulades pels usuaris en la secció “Fes aquí la teva Pregunta” tenen un caràcter principalment informatiu, i estan dirigides únicament i exclusivament a complementar. La informació facilitada a través d’aquestes respostes no supleix, sota cap circumstància, l’atenció mèdica prestada de forma directa per un facultatiu al seu pacient, ni substitueix tractaments mèdics que pugui estar seguint l’usuari o un tercer. Les respostes no tenen cap pretensió prescriptiva ni recomanació i sempre han de circumscriure en el marc informatiu de la web www.amic.cat . Les respostes a les consultes no són cap diagnòstic ni recomanen cap tractament, de manera que qualsevol altra valoració fora d’aquest context serà de responsabilitat exclusiva de l’usuari o de qualsevol persona que pugui tenir accés a la informació de la resposta.
L’ús que faci l’usuari de la informació que se li faciliti en la resposta és de responsabilitat exclusiva d’aquest, així com també de les conseqüències, tant personals com materials resultants d’aquest ús que puguin afectar a l’usuari i/o a terceres persones. ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA INFÀNCIA MALTRACTADA queda totalment eximida de qualsevol responsabilitat.

Amb l’enviament de les dades personals a través del formulari respectiu, l’usuari atorga el seu consentiment per tal que ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA INFÀNCIA MALTRACTADA pugui disposar de les seves dades personals per les finalitats abans exposades. L’usuari ha de facilitar dades veritables i actualitzades. ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA INFÀNCIA MALTRACTADA no es fa responsable de les conseqüències i perjudicis que pugui provocar la publicació de les dades, o bé unes dades falses o errònies.

Per la seva banda, es compromet a que les dades personals facilitades per l’usuari seran tractades de forma totalment confidencial i, segons totes les mesures de seguretat establertes per la Llei, amb la finalitat d’evitar accessos i tractaments no autoritzats.

Igualment, ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA INFÀNCIA MALTRACTADA, en compliment de l’article 5 de la LOPD, informa que el fet de facilitar les seves dades personals a través de l’enviament dels formularis, és de caràcter facultatiu i que, en qualsevol moment, vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició respecte de les dades facilitades. En aquest supòsit, l’interessat haurà de dirigir la seva reclamació a ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA INFÀNCIA MALTRACTADA mitjançant un correu electrònic a l’adreça amic@amic.cat, indicant en la referència del missatge “LOPD”, i detallant en el mateix les dades que vol modificar o cancel·lar.

En compliment dels articles 3 i 4 de la Llei 25/2007, de 18 d’octubre, de Conservació de Dades Relatives a les Comunicacions Electròniques i a les Xarxes Públiques de Comunicacions, ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA INFÀNCIA MALTRACTADA retindrà, amb caràcter general, durant dotze mesos i durant un període mínim de sis mesos i màxim de dos anys, segons s’estableixi legalment, aquelles dades imprescindibles per identificar l’origen de les dades allotjades i el moment en què es va iniciar la prestació del servei. L’obligació de retenció de les dades no afectarà el secret de les comunicacions. Les dades retingudes ho seran a efectes de seguretat, i no seran utilitzades per finalitats diferents de les indicades en l’esmentada llei.

Sempre que ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA INFÀNCIA MALTRACTADA enviï informació comercial a través del correu electrònic dels usuaris, la paraula “publicitat” apareixerà en l’inici del missatge que enviï ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA INFÀNCIA MALTRACTADA.