Publicaciones

Documentos internosBarrufets (4)

Estatutos de la ACIM (aprovats a l’Assemblea General Extraordinària de Socis i Sòcies de 4 de juliol de 2012)

Memoria de actuaciones 2014

Memoria de actuaciones 2013

Memoria de actuaciones 2012

Memoria de actuaciones 2011

Textos legales

Convenció sobre els Drets de l'infant. (Nacions Unides, 20 de novembre de 1989)

Llei dels Drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència (LDOIA) (Llei 14/2010, del 27 de maig)

Llei de Modificació del Sistema de Protecció a la Infància i a l’Adolescència (Llei orgànica 8/2015, de 22 de juliol)

Organismos y servicios públicos

Consejo de Europa

Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) (Generalitat de Catalunya)

Telèfon Infància Respon (Generalitat de Catalunya)

El Defensor d’Infants i Adolescents (Síndic de Greuges)

 

Protocolos

Protocol d’actuació pels centres educatius de Barcelona en cas de sospita o certesa de maltractament infantil a menors (Consorci d’Educació de Barcelona)

Recull de protocols a disposició de les comunitats educatives per la detecció, prevenció i la resolució de conflictes (Consorci d’Educació de Barcelona)

Protocolo básico de intervención contra el maltrato infantil en el ámbito familiar (Informes, estudios e investigación. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. (2014)

Protocol de detecció, notificació, derivació i coordinació de les situacions de maltractament infantil i adolescent en l'àmbit educatiu. (Departament de Benestar Social i Família i Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, 2012).

 

Barrufets (7)

Recomendaciones y buenas prácticas

Bones pràctiques en casos de ruptures familiars: implementació del taller «Padres, jo no em separo» (IV Jornada d’Assessorament Tècnic Civil en l’Àmbit de Família. Departament de Justícia, Generalitat de Catalunya, 11 de juny de 2015)

Recomendación Rec (2006)19 del Comité de Ministros a los Estados Miembros sobre políticas de apoyo al ejercicio positivo de la parentalidad (Adoptada por el Comité de Ministros el 13 de diciembre de 2006 en la 983a reunión de los Delegados de los Ministros)

Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència 2014 – 2017. (Pacte per a la infància 2014-2017. Enfocament estratègic 17 de juliol 2014)

Com informar dels maltractaments infantils. Manual d'estil per a mitjans de communicació. (Departament de Benestar i Família, Consell de l’Audiovisual de Catalunya i Col·legi de Periodistes de Catalunya, 2014)

 

Material de soporte

Intervencions efectives per promoure una parentalitat funcional (Conferència a càrrec de la Prof. Liliana Zanuso, Metgessa Psiquiatra i Assessora dels Jutjats de Família de Buenos Aires des de fa 20 anys. Barcelona 2013)

Pediatres de Ponent

Campaña contra el Cyberbullying: ¿Eres legal en internet? (PantallasAmigas.net)

Coneixes els teus drets? Juga! (Generalitat de Catalunya)