Sensibilització a professionals


Apostem per la recerca, la formació i l’aprenentatge continu, amb accions adreçades a sensibilitzar els professionals dels diferents àmbits relacionats amb la infància i l’adolescència, davant d’una realitat que requereix treball interdisciplinari i esforços compartits, objectius bàsics per a poder parlar de bon tracte als infants i joves. Des d’ACIM volem compartir bones pràctiques, dubtes i propostes de millora, tot empoderant els diferents professionals (mestres i professors, professionals de la salut, dels serveis socials, de la justícia i del lleure) en l’adquisició d’eines adequades de detecció, intervenció i derivació i la prevenció de qualsevol tipus de maltractament.

Els nostres objectius són:

Millorar el coneixement, la detecció i l’atenció de situacions de risc o maltractament.

Promoure l’actuació en xarxa de tots els serveis i professionals implicats en la defensa dels infants i els seus drets.

Difondre i compartir experiències de bones pràctiques.

Podeu demanar més informació trucant al telèfon 93 511 44 16, o escrivint a l’adreça acim@acim.cat