Us presentem la Guia d’Intervenció amb menors víctimes de violencia de gènere

[vc_column_text][tp lang=”ca” only=”yes”]

L’Instituto Canario de Igualdad ha creat la ”Guia d’Intervenció amb menors víctimes de la violència de gènere”, del qual sorgeix de la necessitat d’orientar a professionals que traballen en l’atenció a dones i menors víctimes de violencia de gènere.

Al llarg d’aquesta guia s’aborda la concepció de la violencia de gènere en menors com víctimes directes, els seus drets, les pautes d’intervenció, aixì com l’atenció a les necessitats dels equips professionals per una intervenció de qualitat.

Guia d’Intervenció amb menors víctimes de la violència de gènere

[/tp]

[tp lang=”es” only=”yes”]

El Instituto Canario de Igualdad ha creado la “Guía de Intervención con menores víctimas de la violencia de género”, del cual surge de la necesidad de orientar a profesionales que trabajan en la atención a mujeres y menores víctimas de violencia de género.

A lo largo de esta guía se aborda la conceptualización de la violencia de género en menores como víctimas directas, sus derechos, las pautas de intervención, así como la atención a las necesidades de los equipos profesionales para una intervención de calidad.

Guía de Intervención con menores víctimas de la violencia de género

[/tp][/vc_column_text]

Post Author: ACIM