Us presentem la Guia d’Intervenció amb menors víctimes de violencia de gènere

L’Instituto Canario de Igualdad ha creat la ”Guia d’Intervenció amb menors víctimes de la violència de gènere”, del qual sorgeix de la necessitat d’orientar a professionals que traballen en l’atenció a dones i menors víctimes de violencia de gènere.

Al llarg d’aquesta guia s’aborda la concepció de la violencia de gènere en menors com víctimes directes, els seus drets, les pautes d’intervenció, aixì com l’atenció a les necessitats dels equips professionals per una intervenció de qualitat.

Guia d’Intervenció amb menors víctimes de la violència de gènere

Post Author: ACIM