Us presentem la Guia ”EL ABUSO SEXUAL INFANTIL QUEDA FUERA DE JUEGO”

La present guia s’emmarca en la campanya ”El abuso sexual infantil queda fuera de juego”, dedicada a la prevenció i detecció de l’abús sexual a nens, nenes i adolescents en l’esport. La campanya ha sigut promoguda i finançada pel Consell Superior d’Esports, juntament amb la Fundació D’Esports Jove i amb la col·laboració d’UNICEF Comitè Espanyol.

Cal detallar que aquesta guia està dirigida a professionals com entrenadors i entrenadores, però també a personal mèdic i sanitari, òrgans directius i administració, personal de serveis múltiples (secretaria, neteja, manteniment…) i totes aquelles persones que poden presenciar entrenaments o esdeveniments esportius.

Guía de detecció de l’abús sexual infantil en l’àmbit de l’esport per profesionals

 

Post Author: ACIM