Programa del curs de la Universitat de Lleida 2022 “Podem ser agenrs de canvi davant del maltractament i l’abús sexual infantil?Passem a l’acció!”

Benvoluts/des,

Us compartim el programa del curs “PODEM SER AGENTS DE CANVI DAVANT DEL
MALTRACTAMENT I L’ABÚS SEXUAL INFANTIL? PASSEM A L’ACCIÓ! (11a EDICIÓ) que es realitzarà del 4 al 8 de juliol de 2022.

El curs està adreçat a estudiants de disciplines relacionades amb el món de l’infant, professionals en exercici i a totes aquelles persones inte-
ressades a adquirir uns coneixements bàsics del fenomen del maltractament i l’abús sexual infantil. Es donaran a conèixer les causes de la seva aparició, els diferents tipus de maltractament, els factors que afavoreixen el seu manteniment, els signes i símptomes que ens han de fer pensar que l’infant està sent maltractat i orientacions d’actuació quan ens trobem davant d’un possible cas. Insistirem en la necessària sensibilització i disponibilitat que cal mostrar davant d’una realitat que és massa pesada per ser abordada per un sol professional i en l’imprescindible treball en xarxa a què ens obliga la defensa dels drets dels infants: “No estem sols! No el deixem sols!”. És d’absoluta actualitat la campanya del Consell d’Europa, “Un de cada cinc”, destinada a sensibilitzar-nos sobre els casos de violència sexual contra els infants. Entre aquests cal destacar la incidència dels casos de ciberbullying, pornografia i grooming a les xarxes socials. També parlarem de la nova Llei orgànica de protecció integral de la infància i l’adolescència davant la violència (també coneguda com a Llei Rhodes) i del nou programa EFE (equips funcionals d’expertesa).

El fet de parlar dels maltractaments i de l’abús sexual infantil és encara un tabú en la nostra societat. Trencar el silenci en benefici dels infants és una exigència per als que treballem o volem treballar en els àmbits social, educatiu, sanitari i/o del lleure. Per detectar un problema i per saber gestionar-lo cal tenir tant les aptituds (els coneixements i les habilitats) com l’actitud d’implicació i compromís de voler afrontar-lo.

Llengües d’impartició: Català
Coordinació: : Zaira Ibars Valverde (Hospital Universitari Arnau de Vilanova, HUAV i ABS Cappont) i Teresa Vallmanya Cucurull (Departament de Medicina de laUdL i HUAV)
Equip docent: M. Àngels Balsells Bailón (UdL), Francesc Domingo Salvany (Associació Catalana per la Infància Maltractada), Zaira Ibars Valverde (HUAV, EFE i ABS Cappont), Susagna Nevado Gutiérrez (EFE, CSMIJ Sant Joan de Déu-Llei).

Durada:
a) 30 hores
b) 75 hores (30 de presencials + 45 de treball autònom de l’alumnat).Versió reconeguda amb 3 ECTS per la UdL

Espai: Universitat de Lleida. Campus de Cappont
Preu: 83,01 € estudiants, PAS i PDI de la UdL / 135,00 € la resta

Programació: Podreu visualitzar tots el detalls al següent enllaç.

Post Author: ACIM