Treball en Xarxa

Mantenim la convicció de que la prevenció i abordatge del maltractament infantil, així com la promoció del bon tracte, han de ser tasques conjuntes. Això, en el dia a dia de l’associació, comporta l’establiment de contactes i col·laboracions amb col·legis professionals (advocats, psicòlegs, treball social), entitats públiques i privades de l’àmbit sanitari, centres educatius públics i privats de tots els nivells d’estudis, serveis d’atenció a la infància i l’adolescència, cossos de seguretat, serveis socials, serveis municipals específics (atenció a la dona, de polítiques de gènere) i serveis i recursos de l’àmbit judicial.

Formem part de:

 

Treballem amb el suport i finançament de:

 

Amb la col·laboració de: