Projecte Leonardo

Del 2009 al 2011 vam participar en elPrograma Internacional Léonardo Da Vinci La formation des professionals travaillant avec les enfants des rues et dans les rues. Aquesta iniciativa va agrupar el treball i la participació de professionals dels diferents àmbits, competències i disciplines (professors FP, inspectors, metges, psicopedagogs, Col·legi de Pedagogs, Col·legi d’Educadors Socials, Universitats, Col·lectiu DRARI de Catalunya), i va afavorir l’intercanvi d’idees i dubtes entorn les problemàtiques i realitats que acompanyen els infants i adolescents en les diverses societats.

El programa va possibilitar que un ampli ventall de professionals, alguns d’ells d’ampli recorregut i d’altres ciutats o països (París, Roma, Romania), establissin lligams i treballessin conjuntament per a sensibilitzar i prevenir envers una realitat marcada per la injustícia i la indefensió dels qui no poden defensar-se per si mateixos.

Cal destacar la realització d’altres accions durant el desenvolupament del programa, orientades a la promoció i defensa dels Drets dels Infants i Adolescents, i que es van dur a terme en diverses entitats a través de conferències i jornades, en les que es va cridar l’atenció sobre a la violència que s’exerceix en el si de la parella, (i de quina manera aquesta violència afecta als infants), i sobre la prevenció de l’ASI (Abús sexual en la Infància), entre d’altres.

Fruit d’aquesta feina, vam poder reunir alguns d’aquests professionals en la Conferència Final a París, amb uns resultats molt satisfactoris.

Per a més informació podeu consultar la Memòria Anual del 2011:

»Memòria d’actuacions 2011