Us presentem la Guia ”EL ABUSO SEXUAL INFANTIL QUEDA FUERA DE JUEGO”

[vc_column_text][tp lang=”ca” only=”yes”]

La present guia s’emmarca en la campanya ”El abuso sexual infantil queda fuera de juego”, dedicada a la prevenció i detecció de l’abús sexual a nens, nenes i adolescents en l’esport. La campanya ha sigut promoguda i finançada pel Consell Superior d’Esports, juntament amb la Fundació D’Esports Jove i amb la col·laboració d’UNICEF Comitè Espanyol.

Cal detallar que aquesta guia està dirigida a professionals com entrenadors i entrenadores, però també a personal mèdic i sanitari, òrgans directius i administració, personal de serveis múltiples (secretaria, neteja, manteniment…) i totes aquelles persones que poden presenciar entrenaments o esdeveniments esportius.

Guía de detecció de l’abús sexual infantil en l’àmbit de l’esport per profesionals

 [/tp]

[tp lang=”es” only=”yes”]

La presente guía se enmarca en la campaña ” El abuso sexual infantil queda fuera de juego ”, dedicada a la prevención y detección del abuso sexual a niños, niñas y adolescentes en el deporte. La campaña ha sido promovida y financiada por el Consejo Superior de Deportes, junto con la Fundación De Deportes Joven y con la colaboración de UNICEF Comité Español.

Hay que detallar que esta guía está dirigida a profesionales como entrenadores y entrenadoras, pero también a personal médico y sanitario, órganos directivos y administración, personal de servicios múltiples (secretaría, limpieza, mantenimiento …) y todas aquellas personas que pueden presenciar entrenamientos o eventos deportivos.

Guía de detección del abuso sexual infantil en el ámbito del deporte por profesionales

[/tp]

[tp lang=”en” only=”yes”]

This guide is part of the campaign ” Child sexual abuse is out of play ”, dedicated to the prevention and detection of sexual abuse of children and adolescents in sport. The campaign has been promoted and financed by the Higher Sports Council, together with the Fundació D’Esports Jove and with the collaboration of the UNICEF Spanish Committee.

It should be noted that this guide is aimed at professionals such as trainers, but also to medical and health personnel, management and administration, multiple service personnel (cleaning, maintenance …) and all those who can attend training or sporting events

Guide to the detection of child sexual abuse in the field of sport by professionals

[/tp][/vc_column_text]

 

Post Author: ACIM