Acull

Necessiteu ajuda? Sabeu d’algú que la pot necessitar?

Nosaltres oferim:

Assessorament i atenció

(contenció, acompanyament, derivació) de demandes individuals relacionades amb fets reals o sospitats de maltractament infantil, propi o de tercers, actual o passat, a qualsevol àmbit.

Assessorament, orientació i/o derivació

a professionals i famílies que tenen al seu càrrec infants o adolescents en situació de risc o de maltractament.

Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres al

93 511 44 16 /660 139 467

(de dilluns a divendres de 08:30 a 15:00 hores).

En cas d’urgència recordeu que la
Generalitat de Catalunya
disposa del Servei Infància Respon
al telèfon d’atenció 24 hores 116 111

 

ACULL és un servei d’assessorament i atenció a demandes individuals relacionades amb fets reals o sospitats de maltractament infantil propi o de tercers, actual o passat, a l’àmbit familiar, professional o comunitari. Els canals d’accés poden ser via telèfon, correu electrònic, web, personalment o per situacions detectades en ocasions d’altres intervencions (tallers, xerrades, seminaris).

A través del nostre programa, teniu al vostre abast un espai d’atenció i orientació professional, multidisciplinari i gratuït, d’acompanyament i/o derivació, a professionals i famílies que tenen al seu càrrec infants o adolescents en situació de risc o de maltractament.

ACULL engloba:

– Atenció de demandes individuals, rebudes a través del web, per telèfon o personalment, o detectats en ocasió dels tallers.

– Sensibilitzacióprevenció del maltractament infantil a través de diferents activitats adreçades a tots els públics (tallers, xerrades, fòrums).

– Atenció, orientació i contenció per a professionals o pares i mares de nens, nenes i adolescents, víctimes de qualsevol forma de maltractament.

– Suport i assessorament a professionals i població en general en relació als maltractaments infantils.

Els objectius d’ACULL són:

Atendre, orientar, acompanyar i fer contenció a professionals, pares i mares d’infants i adolescents, víctimes de maltractament.

Oferir eines als professionals que tracten amb infants i adolescents que pateixen o desenvolupen actituds agressives i d’assetjament vers els seus companys/es, o que es troben en situació de risc.

– Donar suport i assessorament a professionals i població en general sobre els múltiples aspectes del maltractament infantil i la seva prevenció.

 

Dintre del Programa ACULL d’atenció al maltractament infantil, l’ACIM ha posat en marxa el Grup d’Ajuda Mútua ACULL-adults.

A qui va adreçat?

A totes aquelles persones majors de 18 anys que han patit qualsevol forma de maltractament (físic, psicològic, sexual) durant la seva infantesa.

Quins objectius té el grup?

Compartir experiències passades i/o presents i proporcionar eines i recursos per tal de treballar aquelles dificultats que es presenten com a seqüeles de les situacions de maltractament infantil patides i que poden afectar de forma important la quotidianitat.

De forma concreta, el grup pretén:

  • Facilitat el recolzament psicològic
  • Potenciar la resiliència i la millora quan a les relacions socials dels usuaris
  • Proporcionar assessorament i orientació en cas necessari.

Per a més informació contacteu amb nosaltres:

servei.acull@acim.cat

Tel. 935 114 416 · 660 139 467