Origen i història

L’any 1982, tres pediatres i dues assistents socials de Catalunya van coincidir a París en el IV Congrés International sur les Enfants Maltraités et Negligés, i llavors es va gestar un Grup de Treball al nostre país sobre la Infància Maltractada i Abandonada. Des de 1985 i fins el 1988, el grup mantingué reunions i va elaborar la definició “d’Infant Maltractat”. L’any 1986, el grup va ser consultat pel Parlament de Catalunya durant el procés d’elaboració de les recomanacions que la Cambra va iniciar amb la idea d’establir un marc normatiu per a la protecció de la infància i el reconeixement de les seves necessitats específiques.

Amb data 8 de març de 1988 es va procedir formalment a la fundació de l’Associació Catalana per la Infància Maltractada, amb el Codi 9664/B del Registre d’Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. L’any 1990, junt amb les associacions germanes del País Basc (AVAIM) i Madrid (APIMM), l’ACIM va co-fundar la Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI), d’àmbit estatal i amb seu a Madrid. Immediatament després s’hi va adherir l’Associació Andalusa (ADIMA).

Amb data 26 de setembre de 2006 l’ACIM va ser Declarada d’Utilitat Pública mitjançant Ordre INT/4256/2006 del Ministerio del Interior.

La nostra associació és independent i es finança exclusivament a través de les quotes dels seus associats i associades, donacions particulars i subvencions de l’àmbit públic i/o privat.