Atenció, sensibilització i prevenció

Els nostres eixos són:

– L’atenció a la infància i adolescència, família i referents, professionals i ciutadania en general, en tots aquests aspectes relacionats amb la defensa i cura d’infants i joves.

– La sensibilització envers els Drets de la infància i Adolescència, el bon tracte i la lluita contra qualsevol tipus de maltractament infantil.

– La prevenció envers el maltractament infantil, a través d’accions formatives i informatives per a infants, joves i adults dels Drets de la Infància i Adolescència i la coresponsabilitat ciutadana en la seva defensa.

A l’ACIM duem a terme accions diverses a través de programes d’atenció, sensibilització i prevenció, ponències, presentació de campanyes, tallers, activitats formatives i recerca, amb l’objectiu de promoure i difondre els Drets de la Infància i Adolescència, eliminar qualsevol acte de violència i/o abús i fomentar pràctiques que permetin una millor qualitat de vida, involucrant els mateixos subjectes de drets, infants i adolescents, els professionals i referents i la ciutadania en general.

Si voleu consultar els nostres programes i projectes:

»ACULL

»DRETS EN ACCIÓ

»OBRE BÉ ELS ULLS