Ibepis

El juny de 2014 es va celebrar el Mundial de Futbol a Brasil. Amb motiu d’aquesta celebració, a l’ACIM vam assumir la representació, a Espanya, de la Campanya Pel Turisme i la Protecció de la Infància, iniciativa de l’IBEPIS, Institut Brasileiro d’Estudos, Pesquisas e Formação para a Inovação Social, amb l’objectiu de sensibilitzar i conscienciar ciutadania en general, i sumar esforços en la lluita contra l’explotació sexual de menors.

A Brasil l’explotació sexual de menors d’edat és un delicte que es comet amb assiduïtat, circumstància que s’agreuja davant esdeveniments massius d’abast internacional com és un campionat mundial de futbol.

Amb la promoció de la present campanya es pretenia implicar tothom en la reflexió sobre el rol que els turistes poden desenvolupar en la defensa dels Drets dels Infants i Adolescents. Vam participar en la promoció i difusió de la carta d’adhesió http://www.institutoibepis.org/campanha.php amb el propòsit de sensibilitzar el conjunt del sector turístic envers la prevenció davant l’explotació sexual infantil.

Podeu consultar el tríptic de la campanya:

Triptic Campanya Mundial 2014 IBEPIS word