Entrevista a la Dra Carme Tello a l’Acord Ciutadà

Benvinguts/des,

Us compartim la entrevista de la Dra. Carme Tello realitzada per l’Acord Ciutadà per una Barcelona inclusiva:

(enllaç original a l’article)

··· Què és l’Associació Catalana per la Infància Maltractada?

L’Associació Catalana per la Infància Maltractada (ACIM) és una associació declarada d’utilitat pública, que es va iniciar a partir del grup de treball format per tres pediatres i dues treballadores socials. L’any 1985 van ajudar a elaborar la definició d'”infant maltractat”. L’any 1986 van ser consultats pel Parlament de Catalunya, durant el procés d’elaboració de les recomanacions de la Cambra per establir un marc normatiu per a la protecció de la infància i l’adolescència i el reconeixement de les seves necessitats específiques. El 8 de març de 1988 es va procedir formalment a la seva fundació.

··· Quins objectius té?

Els seus objectius són vetllar pels drets dels infants i adolescents; promoure el bon tracte vers els infants i també entre ells, amb els seus pares, professionals i ciutadania en general; suscitar promoure i coordinar estudis i investigacions sobre la infància maltractada o en situacions de risc; incidir en la importància de la formació sobre el maltractament, la negligència i l’abús sexual per les persones que es relacionen d’alguna manera amb els infants i adolescents; i intercanviar i promoure bones pràctiques i experiències mitjançant el diàleg amb l’administració, institucions i organitzacions per a la prevenció del maltractament infantil.

··· Quins són els àmbits d’actuació actualment de la Xarxa dels Drets dels Infants?

La XDI està composta per un grup d’entitats de Barcelona que treballen conjuntament per defensar els drets dels infants i adolescents a la ciutat de Barcelona. L’àmbit d’actuació de la XDI és potenciar i promoure el bon tracte, dins el marc de la convenció dels Drets dels Infants, per assegurar el seu desenvolupament en condicions d’igualtat amb la resta de ciutadans. La XDI té incidència en accions de sensibilització de la població sobre el tema dels drets dels infants, mitjançant l’intercanvi de propostes per desenvolupar activitats, treballs, informacions i projectes, que puguin tenir conseqüències en els programes i en les actuacions polítiques municipals d’infància i adolescència.

··· Què recull el Manifest de les Violències Sexuals a la Infància (VSI) elaborat per la XDI?

Malgrat que les estadístiques ens diuen que la violència sexual contra la infància i adolescència continua sent exercida per adults, últimament estem assistint a un fenomen nou molt greu: menors que exerceixen violència sexual a altres menors. Aquest fenomen està molt lligat a l’accés a webs pornogràfiques de nens molt petits. Si tenen una mancança en l’educació afectiva i sexual i la pornografia és l’únic referent que tenen, poden veure la sexualitat com una relació de violència sense empatia, on l’altre és només un objecte al servei del mateix plaer. Els nois són els principals usuaris de les webs pornogràfiques. D’altra banda, el Manifest també parla del risc d’intimidació per violència sexual d’infants i adolescents que resideixen en centres d’acollida o similars de tipus educatiu, de justícia o social i sanitari, de la necessitat que part de l’Administració amb competència en la matèria faci una acció dedicida, directa i específica per reduir l’impacte de la violència sobre la infància i l’adolescència, especialment la violència sexual, i la importància que tots els gèneres i sexes estiguin representats en els estudis i recerques, per veure les diferències i reconèixer l’heterogeneïtat de les vivències.
A més, el Manifest també recull l’objectiu de sensibilitzar la població sobre aquesta xacra social i evitar que les actuacions polítiques, els recursos i les iniciatives no estiguin lligades a la voluntat política del moment i la necessitat d’una intervenció precoç i d’una formació continuada dels professionals que tenen relació amb la infància i l’adolescència. Finalment, explica que cal tenir en compte els infants i adolescents amb algun tipus de discapacitat que poden patir violència sexual i subratlla el rol dels mitjans de comunicació, que tenen una posició clau i de gran influència en la construcció de l’opinió pública, de manera que és molt important que prenguin responsabilitat per donar visibilitat a aquesta problemàtica, donant a conèixer els mecanismes existents de prevenció, detecció, reparació i superació, sempre prioritzant la salvaguarda de la protecció com un dels drets fonamentals de la infància.

··· Quins són els principals reptes que ha d’afrontar Barcelona actualment pel que fa a les violències sexuals a la infància i l’adolescència?

Barcelona té el repte d’implementar eines i recursos que facin possible enfrontar les violències sexuals contra la infància i l’adolescència. Calen eines que abordin la prevenció, la protecció, la detecció, l’actuació i la restauració dels drets i canals que facilitin la denúncia i les notificacions segurs, accessibles i adaptats a la situació de violència que estiguin patint els infants. És important que l’administració escolti els infants, independentment del seu origen o característica individual, per tal de poder dissenyar polítiques que els tinguin en compte i potenciar una ciutat per i amb la infància, més justa i sostenibles per a tothom.

··· Quins beneficis té per als drets dels infants i adolescents de la ciutat que les entitats treballin de forma col·lectiva a la Xarxa?

Quan parlem de Violència Sexual Infantil (VSI) estem parlant d’una situació complexa en la qual intervenen diferents agents: serveis socials, Mossos d’Esquadra, justícia, sanitat, ensenyament, etc. Per tant, és important tenir una visió de conjunt del problema, i això és possible si es treballa en xarxa de manera coordinada. El treball en xarxa ens permetés abordar projectes de major abast social, incrementa la nostra influència i projecció social i augmenta la possibilitat d’arribar a nous àmbits, d’influir en més persones i d’incidir en l’opinió social i en les polítiques públiques. És a dir, millora la qualitat de l’atenció a la infància i l’adolescència.

··· Quin missatge compartiries amb la resta d’entitats de l’Acord Ciutadà?

Que és important donar visibilitat a la Violència Sexual Infantil. Visibilitat a tots els nivells: de la societat, els mitjans de comunicació, l’Administració i la Generalitat. És fonamental ser conscient de la responsabilitat que tots i totes tenim de donar visibilitat a aquesta xacra social, perquè donant visibilitat evitarem la impunitat, lligada al secret, dels agressors. Cal fer-ho des de la nostra responsabilitat individual, però també com a associacions implicades en el benestar de la infància i adolescència des d’una perspectiva de treball en xarxa.

Post Author: ACIM