Programa del curs de la Universitat de Lleida 2021 “Podem ser agenrs de canvi davant del maltractament i l’abús sexual infantil?Passem a l’acció!”

Benvoluts/des,

Us compartim el programa del curs en línea “PODEM SER AGENTS DE CANVI DAVANT DEL MALTRACTAMENT I
L’ABÚS SEXUAL INFANTIL? PASSEM A L’ACCIÓ! (10a EDICIÓ)”

Aquest curs està adreçat a estudiants de disciplines relacionades amb el món de l’infant, professionals en exercici i a totes aquelles persones interessades a adquirir uns coneixements bàsics del fenomen del maltractament i l’abús sexual infantil. Es donaran a conèixer les causes de la seva aparició, els diferents tipus de maltractament, els factors que afavoreixen el seu manteniment, els signes i símptomes que ens han de fer pensar que l’infant està sent maltractat i orientacions d’actuació quan ens trobem davant d’un possible cas. Insistirem en la necessària sensibilització i disponibilitat que cal mostrar davant d’una realitat que és massa pesada per ser abordada per un sol professional i en l’imprescindible treball en xarxa a què ens obliga la defensa dels drets dels infants: “No estem sols! No el deixem sols!”. És d’absoluta actualitat la campanya del Consell d’Europa, “Un de cada cinc”, destinada a sensibilitzar-nos sobre els casos de violència sexual contra els infants. Entre aquests cal destacar la incidència dels casos de ciberbullying, pornografia i grooming a les xarxes socials. També parlarem de la nova Llei orgànica de protecció integral de la infància i l’adolescència davant la violència (també coneguda com a Llei Rhodes) i del programa ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes – Acabar amb la prostitució infantil, la pornografia infantil i el tràfic de nens amb finalitats sexuals).

El fet de parlar dels maltractaments i de l’abús sexual infantil és encara un tabú en la nostra societat. Trencar el silenci en benefici dels infants és una exigència per als que treballem o volem treballar en els àmbits social, educatiu, sanitari i/o del lleure. Per detectar un problema i per saber gestionar-lo cal tenir tant les aptituds (els coneixements) com l’actitud d’implicació i compromís de voler afrontar-lo.

Llengües d’impartició: Català
Coordinació: Francesc Domingo Salvany (Departament de Medicina de la UdL i ABS Balaguer) i Teresa Vallmanya Cucurull (Departament de Medicina de la UdL i Hospital Universitari Arnau de Vilanova, HUAV)
Equip docent: M. Àngels Balsells Bailón (UdL), Francesc Domingo Salvany (UdL i ABS Balaguer), Zaira Ibars Valverde (HUAV i ABS Cappont), Susagna Nevado Gutiérrez (CSMIJ Sant Joan de Déu, Lleida), Carme Piqué Anguera (ABS Balaguer), Carme Tello Casany (Associació Catalana per la Infància Maltractada) i Teresa Vallmanya Cucurull (UdL i HUAV)

Durada:
a) 30 hores
b) 75 hores (30 de presencials + 45 de treball autònom de l’alumnat).Versió reconeguda amb 3 ECTS per la UdL
Preu: 83,01 € estudiantat, PAS i PDI de la UdL / 135,00 € la resta

MODALITAT
Curs en línia que es realitzarà a través del Campus Virtual de la Universitat de Lleida. Es podrà seguir tant de manera sincrònica com asincrònica, tot i que es recomana seguir l’horari indicat en el programa.

METODOLOGIA
Cada dia es realitzarà una videoconferència (VC), una presentació de casos clínics i una dinàmica de grup, que es podran seguir tant en directe com en diferit.
També diàriament es proposaran unes lectures, un cas pràctic i es podran contestar quatre preguntes d’autoavaluació.
Tots els dies, excepte el divendres, es proposarà un cas clínic a elaborar. De 10 a 11 hi haurà una pausa que es podrà utilitzar per revisar el cas de manera individual.
D’11 a 13 h els estudiants es dividiran en grups de 4 o 5 persones per elaborar el cas i, finalment, es posarà en comú el treball realitzat. Tots els alumnes hauran de fer un petit resum per escrit de la resolució del cas i enviar-lo al tutor que tinguin assignat. El matí finalitzarà amb una proposta de dinàmica concreta, que ajudarà a consolidar els coneixements adquirits.
En finalitzar el curs, entre els dies 9 i 11 de juliol ambdós inclosos, es podrà realitzar l’examen final amb preguntes d’elecció múltiple. Per obtenir el certificat caldrà superar-lo amb un 80 % d’encerts (hi haurà dues oportunitats per superar-lo).
L’alumnat que hagi sol·licitat la versió del curs de 75 hores, reconeguda amb 3 ECTS per la UdL, haurà de fer els següents exercicis: respondre les preguntes d’autoavaluació, fer les lectures, elaborar un cas clínic dels tres que els hi proposarem i elaborar una notícia relacionada amb el maltractament i/o ASI. Es podran presentar fins el 18 de juliol.

El temari del curs, les VC i la presentació dels casos clínics estaran disponibles al campus virtual fins el 18 de juliol.

La resta d’informació ho trobareu al següent enllaç.

Post Author: ACIM